cwmni Dokumentacja do transportu morskiego sporządze

Dokumentacja do transportu morskiego sporządze

Logo
IMDG Code (Kodeks Morski) to przepisy regulujące problematykę bezpiecznego przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. Kodeks ten jest aktem prawnym obowiązującym na całym świecie na mocy poprawek do Międzynarodowej konwencji bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), które weszły w życie 1 stycznia 2004 roku. Celem przepisów Kodeksu jest ochrona zdrowia i życia członków załogi, zapobieganie zanieczyszczaniu morza oraz uregulowanie zasad transportu drogą morską towarów niebezpiecznych w opakowaniach, luzem i CTU. Sporządzę dokumentację wg nowych przepisów kodeksu morskiego

Cynnig:

Enw: Dokumentacja do transportu morskiego sporządze
cyfeiriad: Widawa 98-170, ul. Armii Ludowej 67
Gweithwyr: Dominik Andrzejak, Bogdan Gawlik, Józef Gombrowicz,


Ychwanegodd Dyddiad: 18-02-2020