cwmni Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www w detalach omawiają: nowe, zmienione warunki w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia głównych pojęć (m.in.: wypłata transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po peryfraza przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jakim sposobem również elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jak i elementarnym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia złączone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie złączone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w obszarze cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Cynnig:

Enw: Firma oferuje obsługę w transakcjach
cyfeiriad: Bolków 59-420, ul. Cisowa 36
Gweithwyr: Mikołaj Błaszczykowski, Edmund Bojanowski, Wiktor Kaczmarek, Stefan Bury, Lesław Hejmo, Zdzisław Armiński, Hieronim Badowski, Franciszek Bogusz,


Ychwanegodd Dyddiad: 18-12-2019