cwmni Firma wdroży Kontrola systemu HACCP audyt

Firma wdroży Kontrola systemu HACCP audyt

Logo
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Cynnig:

Enw: Firma wdroży Kontrola systemu HACCP audyt
cyfeiriad: Władysławów 62-710, ul. Polna 16
Gweithwyr: Włodzimierz Dziąg, Ignacy Brodowicz, Przemysław Bakuła, Rajmund Karpiński, Czesław Jagodziński, Aleksander Jaśkiewicz,


Ychwanegodd Dyddiad: 27-03-2020